Společná fotografie celé kapely

Členové

Fotografie primáše - prvních houslí

Jura Kábrt

- Primáš

Fotografie cimbálistky Lidmili Klugarové Hanušové

Lída Klugarová Hanušová

- Cimbál

Fotografie Vojtěcha Kábrta

Vojtěch Kábrt

- Druhé housle

Fotografie Jana Špuláka

Jan Špulák

- Kontrabas

Fotografie violistky Dagmar Hanušové

Dagmar Hanušová

- Viola